ผู้ใช้งาน (USERNAME):
รหัสผ่าน (PASSWORD):
พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือใช้งานระบบ
โทร 0 2202 4129 หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน
หมายเหตุ

1. หน่วยงานที่ใช้ระบบ
- กร1. / กร2. ใช้งานได้เฉพาะโรงงานที่ขอประกอบกิจการใหม่เท่านั้น
- กทพ. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
- กกพ. ใช้งานได้เฉพาะโรงงานที่ขอประกอบกิจการใหม่เท่านั้น
- กทม. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
- เทศบาล ใช้งานได้เฉพาะโรงงานที่รับแจ้งประกอบกิจการใหม่เท่านั้น

2. ผู้ประกอบการ สามารถยื่นคำขอ (รง.4) ผ่านระบบได้เฉพาะโรงงานที่ตั้งภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

ลงทะเบียนการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
เว็บกรมโรงงาน
ระบบ Win App