ผู้ใช้งาน (USERNAME):
รหัสผ่าน (PASSWORD):
แจ้งขอรับใบชำระค่าธรรมเนียมรายปี (e-Payment)

สำหรับผู้ประกอบการ

(โรงงานจำพวกที่ 3 และเขตประกอบการฯ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ)

เพิ่มเพื่อน
พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือใช้งานระบบ
โทร 0 2430 6316 ต่อ 2504 หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน
คู่มือการใช้งาน
เว็บกรมโรงงาน