ผู้ใช้งาน (USERNAME):
รหัสผ่าน (PASSWORD):
พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือใช้งานระบบ
โทร 0 2430 6316 ต่อ 2504 หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน
หมายเหตุ

1. หน่วยงานที่ใช้ระบบ
- กร1. กร2. กกอ. และ กทพ. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด (ที่ตั้งในพื้นที่ กทม.)
- กทม. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
- เทศบาล ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
- สอจ. ใช้งานเฉพาะโรงงานที่ขอประกอบกิจการใหม่เท่านั้น
หมายเหตุ: หาก สอจ. ออกใบรับแจ้งฯ แทนเทศบาล ให้ใช้ username และ password ของเทศบาลในการดำเนินการ

ลงทะเบียนการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
เว็บกรมโรงงาน
ระบบ Win App