ผู้ใช้งาน (USERNAME):
รหัสผ่าน (PASSWORD):
ยื่นได้เฉพาะโรงงานที่ตั้งภายในพื้นที่ กรุงเทพฯ เท่านั้น
พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือใช้งานระบบ
โทร 0 2202 4129 หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
เว็บกรมโรงงาน
ระบบ Win App